Dane personalne:

* Ta rubryka jest obowiązkowa


Prawo jazdy*: A, B, C, D, E
brak
Czy weźmie Pan/Pani ze sobą prawo jazdy?: Tak
Nie
Od kiedy jest Pan/Pani do dyspozycji?:
Skąd Pan/Pani dowiedziała się o Metaal Flex Poland? (np. radio,prasa (podać jakie) lub znajomi):

Wykształcenie:

Wykształcenie: podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
Zawód wyuczony: Dodatkowe kursy:

Znajomość języków obcych:

Angielski bardzo dobrze dobrze słabo wcale
Niemiecki bardzo dobrze dobrze słabo wcale
Niderlandzki bardzo dobrze dobrze słabo wcale
bardzo dobrze dobrze słabo wcale

Doświadczenie zawodowe w Polsce:

  Nazwa zakładu Stanowisko od do
1
2
3

Doświadczenie zawodowe za granicą:

Czy pracował Pan/Pani w Metaal Flex Nederland?: Tak
Nie
Czy pracował Pan/Pani za granicą?: Tak Nie
  Nazwa zakładu Stanowisko od do
1
2
3
Jaki zawód chciałby Pan/Pani wykonywać?:
Czy potrafi Pan/Pani spawać?: Nie,
Elektrodą, CO2, MIG-MAG, TIG
Czy jest Pan/Pani tokarzem lub frezerem?: Nie,
Konwencjonalnym, NC, CNC
Posiadane uprawnienia:

Informacje dodatkowe:

Czy podejmie Pan/Pani każdą pracę oferowaną przez Metaal Flex Poland?: Tak
Nie
Jaki długo minimalnie chce Pan/Pani pracować w Metaal Flex Nederland?:
W jakich okresach ewentualnie nie może Pan/Pani pracować?:

   Inne:

   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metaal Flex Poland sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@metaalflex.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami;
 9. Pani/Pana dane osobowe powierzane będą:
  - Metaal Flex Nederland B.V (na potrzeby realizacji procesu rekrutacji);
  - wybranej firmie transportowej (w przypadku organizowania przejazdu do Holandii przez Metaal Flex Poland sp. z o.o.).
* Aby wysłać formularz NIEZBĘDNE jest potwierdzenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:


* Ta rubryka jest obowiązkowa

Prosimy o odpowiedź na możliwie największą ilość pytań. Pobieżne wypełnienie formularza może być powodem odrzucenia przez Nas zgłoszenia. W takim przypadku nie skontaktujemy się z Panem/Panią.

   Mogą Państwo również pobrać formularz dla Pracownika i wysłać go do naszego biura poczta tracycyjną lub poprzez e-mail co znacznie przyspieszy procedurę rektutacyjną.